Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Občanská poradna Vsetín

 

Jaké legislativní novinky přinesl rok 2022? Občanská poradna Vsetín přináší přehled  

 

Rok 2022 přináší řadu legislativních změn. Občanská poradna Vsetín pro Vás připravila přehled těch nejzásadnějších novinek, které se mohou týkat i Vás.  

 

Změny v exekucích  

S novým rokem skončí tzv. marné exekuce, které běží bezvýsledně déle než tři roky a původní výše dluhu nepřesáhla 1500 korun. Nově bude také možné zastavit tzv. mobiliární exekuce (čili zabavování majetku) v případě, že dlužníci budou nad rámec zákonných srážek dobrovolně hradit částku ve výši alespoň 1500 korun měsíčně, která se bude odvíjet od výše jejich příjmů.  

 

Zvýší se hranice minimální mzdy  

Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 korun na 16 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč. Dojde také k valorizaci platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. 

 

Novinky v nemocenském pojištění 

Od Nového roku se prodlužuje doba poskytování Otcovské z jednoho týdne na dva. 

ve vztahu k Ošetřovnému se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera, vnuk, vnučka), a dále u sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera (partnerky), rodiče manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky). 

Ve vztahu k dlouhodobému ošetřovnému dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny. 

 

Zvýší se důchody 

V roce 2022 porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč, procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné valorizace se důchody všem zvýší o 300 Kč. Průměrný starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl činit 16 274 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 805 Kč. 

 

Péče pěstounů bude lépe odměněna  

Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči. Zároveň budou nově mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní péče, čerpat příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát by jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání. Změní se také financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

Změny v příspěvku na péči  

Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba. 

 

Nevíte si rady?

Obraťte se na Občanskou poradnu Vsetín, která má v Bystřici pod Hostýnem na městském úřadě svoji stálou pobočku. Občanská poradna poskytuje bezplatné odborné konzultace v oblasti rodinných, majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, dluhů, bydlení, trestního práva, pojištění a spotřebitelské problematiky. Objednat se lze na telefonním čísle 774 262 243. Více informací najdete na www.vkci.cz.

 

 

 Přiložené soubory